fbpx
Pripreme državna matura engleski

Ne znaš kako napisati esej? Nikako da test riješiš u prihvatljivom postotku? Muči te famozni 5. zadatak? Obrati se nama!

🚀 Za koga su ove pripreme?

Pripreme su namijenjene maturantima koji namjeravaju polagati A razinu iz engleskog jezika na državnoj maturi, a spremni su odvojiti vrijeme za učenje za vrijeme proljetnih praznika.

🚀 Tko će držati pripreme za maturu?

Magistra edukacije engleskog jezika i književnosti s položenim stručnim ispitom.

🚀 Što je uključeno u pripreme?

14 lekcija putem video poziva i dva sastanka po 30 minuta sa svakim polaznikom individualno.

🚀Kada će se održati pripreme?

Pripreme su predviđene za proljetne praznike. Točnije, uvodni sat u kojem ćemo prezentirati sadržaj priprema i upute za ostatak sati u petak, 2.4.2021. te grupni sastanci od utorka do subote (6.-10.4.2021.), gdje je subota posvećena individualnim sastancima s polaznicima. Moguće je individualne sastanke odraditi i naknadno.

Raspored će se određivati s obzirom na mogućnosti i potrebe grupe.

🚀 Što sadrže pripreme?

2.4.2021. petak
  1. sat Uvod
6.4.2021. utorak

2. sat Pisanje eseja i najčešće greške

3. sat Linkers (veznici koje koristimo radi postizanja kohezije teksta)

4. sat Kako razviti argumente za pisanje eseja

7.4.2021. srijeda

5. sat Empty it i there is/there are

6. sat Ispit čitanja

7. sat 1. zadatak na ispitu čitanja (i na što paziti)

8.4.2021. četvrtak

8. sat 2. zadatak na ispitu čitanja (i na što paziti)

9. sat 3. zadatak na ispitu čitanja (i na što paziti)

10. sat 4. zadatak na ispitu čitanja (i na što paziti)

9.4.2021. petak

11. sat 5. zadatak na ispitu čitanja (i na što paziti)

12. sat 5. zadatak na ispitu čitanja (i na što paziti)

10.4.2021. subota

13. sat Ispit slušanja

14. sat Ispit slušanja

15. sat Individualno savjetovanje oko napisanih eseja (30 minuta) (10.4.2021. subota ili po dogovoru)

16. sat Individualno savjetovanje oko napisanih eseja (30 minuta) (10.4.2021. subota ili po dogovoru)

🚀Što se od mene očekuje?

Za vrijeme trajanja priprema, svaki polaznik će napisati 2 eseja i riješiti dva ispita pisanja i jedan ispit slušanja izvan redovnih termina. Dakle, na sam termin potrebno je doći s riješenim zadacima zadanim svakom polazniku. Prije 2. sata (6.4.2021.) bit će potrebno napisati jedan esej, dok će se drugi pisati nakon obrađenog dijela o pisanju eseja. Tako ćemo moći pratiti napredak svakog polaznika. Na kraju ćemo na individualnim konzultacijama sa svakim polaznikom proći kroz greške u njegovom eseju i kako ga može poboljšati.

🚀 Koja je cijena priprema?

Cijena priprema iznosi 750 kn. Broj mjesta je ograničen, kako bismo se mogli u potpunosti posvetiti svakom polazniku.

🚀Koliko traje 1 sat?

Jedan sat traje 45 minuta.

Ukoliko ste zainteresirani za naše pripreme, molimo vas da nam se obratite putem e-maila na [email protected] ili putem našeg kontakt obrasca.

Sretno!

Podijeli s prijateljima